Hagbylunds Ridklubb

iorpratbubbla
Hem Ridskola Om klubben Ridläger Tävlingsverksamhet

Våra hästar Regler Bra att veta

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR TERMINSRIDNING

på Hagbylunds ridklubb

Deltagare i ridgrupper får undervisning i praktiskt teori samt ridning. Deltagare är indelade i grupper enligt överenskommelse med målsman. Avtalet ingås med deltagarens målsman/förmyndare om eleven är under 18 år.

1. En bestämd dag och tid i veckan är reserverad. Grupperna har upp till 10 deltagare. Nybörjareleven måste ha en vuxen ledsagare med sig, som kan finnas till hands hela lektionen, tex småsyskon bör ha passning av någon annan.

2. Avgiften för deltagaren är rabatterad och skall erläggas i förskott. Vid senare betalning debiteras påminnelseavgift och ränta. Anmälningsavgift till kommande termin enligt avisering skall ske för att få behålla platsen. Aministrativ avgift om 40 kr tages ut per faktura - läggs samman med terminsavgiften.

3. Vi har ingen igenridning. Om du ej kommer till lektionen går den förlorad.

4. Inställer ridskolan lektionen äger deltagaren rätt till kompensation i form av ridlektion eller återbetalning av avgiften för detta tillfälle om ej Force majeure gäller se punkt 9.

5. Lektionstid är den tid då deltagaren disponerar hästen. Endast den pågående gruppens deltagare äger rätt att vistas i stallet under pågående lektion.

6. Ridning betalas terminsvis, om eleven uteblir går terminsavgiften förlorad. Inför varje termin betalas anmälningsavgift för att boka plats.

7. Godkänd ridhjälm skall användas vid all ridning samt för deltagaren även i stallet. Skyddsväst rekommenderas. Skor med klack! Ej gummistövlar eller gummiridstövlar.

8. Deltagaren skall vara medlem i den lokala ryttarföreningen Hagbylunds Ridklubb.

9. Force Majeure: Om lektioner förhindras av omständighet bortom Hagbylunds Ridskolas kontroll som inte skäligen kunnat förutses eller övervinnas, skall detta medföra utebliven lektion utan påföljd. Köparen skall omedelbart underrättas om sådan omständighet.

Telefon till Ridskolan 08- 510 201 04

LEKPLATSEN på Hagbylunds Ridskola är ENDAST till för klubbens medlemmar.

Den är endast öppen under lektionstid.

Hagbylunds Ridklubb

Hagbyvägen 31, 187 70 Täby, 08-510 201 04

Copyright 2010 Hagbylunds Ridklubb